Aktivnosti na odseku

Aktivnosti nastavnika i saradnika na Odseku za fiziku:

  • Nastava
  • Naučno-istraživacki rad
  • Učešće na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR) iz Osnovnih, Integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i na projektima Tehnološkog razvoja.
  • Odsek je trenutno nosilac više projekata: jednog iz oblasti Osnovnih istraživanja i jednog iz programa Tehnološkog razvoja koje finansira MNTR, jednog bilateralnog projekta u saradnji sa Ludvig Maksimilijan univerzitetom u Minhenu (Nemačka), kao i jednog međunarodnog projekta u saradnji sa Međunarodnim institutom za teorijsku fiziku u Trstu-ICTP.
  • Učešće u naučnim i organizacionim odborima naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
  • Učešće u komisiji za organizovanje takmičenja osnovaca i učešće u timu za Olimpijadu osnovaca iz prirodnih nauka.
  • Učešće na domaćim i međunarodnim skupovima
  • Učešće u organizaciji i radu Specijalnog odeljenja za fiziku.
  • Organizacija predavanja istraživača iz drugih institucija u zemlji i inostranstvu (www.seenet-mtp.info, www.alfa.org.rs).
  • Saradnja sa velikim brojem institucija: CERN, Maks Plank Institut u Minhenu, Institut za teorijsku fiziku u Trstu, Institut za fiziku u Zemunu, Vinča institut, Fizički fakultet u Beogradu, PMF u Kragujevcu, PMF u Novom Sadu,…