Category Archives: Za učenike i nastavnike

Pripremna nastava za upis u “Specijalizovano odeljenje za fiziku”

Pripremnu nastavu za upis XV generacije u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku gimnazije “Svetozar Marković” (GSM) u Nišu besplatno organizuje Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Nišu, u saradnji sa Gimnazijom. Ova pripremna nastava će se … Continue reading

Posted in Za učenike i nastavnike | Comments Off on Pripremna nastava za upis u “Specijalizovano odeljenje za fiziku”

Pripremna nastava za takmičenje

Pripremna nastava za takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola biće održana u subotu, 18. februara: 10 h – Molekulsko-kinetička teorija i termodinamika (Danilo Delibašić); 12 h – Elektromagnetizam (Nikola Filipović).

Posted in Za učenike i nastavnike | Comments Off on Pripremna nastava za takmičenje

Посета Астрономској станици Видојевица

Департман за физику Природно-математичког факултета у Нишу организује посету Астрономској станици Видојевица. Полазак на овај стручни излет је на дан Њутновог рођења, 25.12.2016. године у 10 часова са паркинга Природно-математичког факултета. На излет ће ићи изабрани ученици нишких гимназија у … Continue reading

Posted in Vesti, Za učenike i nastavnike | Comments Off on Посета Астрономској станици Видојевица

Katalog akreditovanih seminara ZUOV (2016-2018)

Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018 objavljen je na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Departmanu za fiziku odobrena su dva programa: Astrofizika i interdisciplinarnost u praktičnoj nastavi Mehaničke i … Continue reading

Posted in Za učenike i nastavnike | Comments Off on Katalog akreditovanih seminara ZUOV (2016-2018)

Raspored odbrane maturskih radova (2015/2016. godina)

Raspored odbrane maturskih radova u Odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku gimnazije “Svetozar Marković” školske 2015/16. godine: Datum odbrane: petak, 10. jun sa početkom u 11 sati Mesto odbrane: Prirodno-matematički fakultet, crvena sala

Posted in Za učenike i nastavnike | Comments Off on Raspored odbrane maturskih radova (2015/2016. godina)