Сензори и њихова примена

Предавач: Зоран Павловић

Дати су основи физике сензора за мерење физичких величина као што су: мерење силе и напрезање мерење помераја, мерење притиска, мерење брзине протока флуида, мерење температуре, мерење нивоа течности, мерење влажности, мерење магнетне индукције и других сензора. Такође дата је примена сензора у разним областима науке и технике.

Кључне речи: основне интеракције у природи, стварање свемира и његова будућност, црне рупе

Ниво изагања: предавање се може прилагодити ученицима свих нивоа образовања