Импресум

Назив часописа: Настава физике

Часопис Настава физике је публикација Друштва физичара Србије. У часопису се публикују радови из методике наставе физике, историје и филозофије физике и прикази дисертација, монографских и уџбеничких публикација из области наставе физике. Намењен је наставницима физике основних и средњих школа, наставницима физике високих школа струковних студија, као и наставницима факултета који се баве истраживањима у области наставе физике.

Редакција:

Мирјана Божић
Дејан Димитријевић
Стеван Јокић
Милан Ковачевић
Мићо Митровић
Љубиша Нешић, уредник
Милан Распоповић
Маја Стојановић, заменик уредника
Бранислав Чабрић
Душанка Обадовић

Секретар часописа: Лазар Раденковић

Технички уредник: Милан Милошевић

Comments are closed.