Kviz!

Proverite šta znate o Mesijeovim objektima.

Please enter your email:

1. Koliko objekata se nalazi u Mesijeovom katalogu?

 
 
 

2. Kako je Mesije došao na ideju da sačini katalog?

 
 
 

3. Koliko vrsta objekata postoji u Mesijeovom katalogu?

 
 
 
 

4. Sa kojom galaksijom će se Andromeda sudariti za oko 4,5 milijardi godina?

 
 
 
 

5. Koja od ponuđenih galaksija je Crno Oko?

 
 
 

6. Kakva je Triangulum galaksija?

 
 
 
 

7. Kako je nastala maglina Prsten?

 
 
 

8. U kom pravcu je emitovana poruka iz Aresiba?

 
 
 

9. Koja od ovih maglina je maglina Teg?

 
 
 

10. Koji od ponuđenih M objekata je vidljiv golim okom?

 
 
 
 

11. U kom sazvežđu se nalazi maglina Omega?

 
 
 

12. Šta je dvojna zvezda?

 
 
 

13. Prepoznaj objekat na slici:

 
 
 

14. Koliko zvezda iz zvezdanog jata Plejade je vidljivo golim okom?

 
 
 

15. Kako se zove otvoreno jato zvezda u maglini Orion?

 
 
 

16. Koliko brzo rotira neutronska Zvezda u maglini Rak?

 
 
 

17. Koliko je masivna maglina Omega?

 
 
 
 

18. Šta je na slici?

 
 
 

19. Kolika je galaksija Sombrero u odnosu na Mlečni put?

 
 
 

20. U kom sazvežđu se nalazi maglina Sova?

 
 
 
 

21. Koji element je najzastupljeniji u maglinama?

 
 
 
 

22. Koji od navedenih objekata ne spada u Lokalnu grupu galaksija?

 
 
 

23. Dvojna zvezda Winnecke 4 može se naći u sazvežđu:

 
 
 

24. Šta je asterizam?

 
 
 

25. Koja od ponuđenih fotografija prikazuje maglinu Rak?

 
 
 

26. Koji je narodni naziv za rasejano zvezdano jato Plejade?

 
 
 

27. Koji od navedenih cvetova je naziv jedne galaksije iz Mesijeovog kataloga?

 
 
 

28. Koja od navedenih galaksija nije spiralna galaksija?

 
 
 

29. Šta je beli patuljak?

 
 
 

30. Koja od ovih galaksija nije u Mesijeovom katalogu?

 
 
 

31. Ime i prezime:


Question 1 of 31