Noć istraživača na Departmanu

Zaviri u šarenilo prirode kroz oko fizičara (1) – dizanje tegova

Ne morate da znate razliku između mase i težine da biste znali da je fizika teška. Sa tegovima, takođe ništa nije lako. U okviru postavke saznaćete kako da vaš teg od 100 kg bude „lakši“ od suparničkog tega od 100 kg, i kako da izmerite maksimalnu silu kojom delujete na teg prilikom podizanja uz pomoć mobilnog telefona.

Zaviri u šarenilo prirode kroz oko fizičara (2)

Zaviri u šarenilo prirode kroz oko fizičara (3)

Prosečni životni vek ljudi u poslednjih 20 godina povećao se sa 72 godine na 80, zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije i njenoj primeni u medicini. Glavni izazov za medicinske inženjere jeste razvoj novih i poboljšanje postojećih medicinskih uređaja. Elektrokardiogram (EKG) se pokazao kao najefikasniji način analiziranja rada srca i ova prezentacija daje osvrt na merenje električne aktivnosti srca, uz pomoć Arduiono računarske platforme i AD8232 senzora. Kratak opis bioloških procesa koji stoje iza električne aktivnosti srca će biti uvod za praktičnu demonstraciju snimanja EKG srca.