Akreditovani seminari 2018 – 2021 (ZUOV)

Spisak programa akreditovanih na konkursu za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. godinu u koje su uključen PMF u Nišu i Društvo fizičara Niš:

Kataloški Broj Broj nodova Kompetencija/
Prioritetna
oblast
Oblast Naziv seminara
Organizator programa: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
791 8 K1/P3 Prirodne
nauke
Konstruktivistički pristup obradi nastavnih jedinica iz termodinamike
782 8 K1/P3 Prirodne
nauke
Geometrijska i talasna optika kroz eksperimente
Organizator programa: Društvo fizičara Niš
805 8 K2/P1 Prirodne
nauke
Digitalizacija nastave fizike

Preuzmite PDF fajl. Dodatne informacije mogu se naći na adresi: http://zuov-katalog.rs/