“Fiziku sam upisala zato što ona omogućava sticanje jako širokog opsega znanja i otvara ogromne mogućnosti za istraživanja. Takođe su i mogućnosti zapošljavanja velike.”

Jelena Popović, student III godine osnovnih studija

“Glavni razlog zbog koga sam upisao fiziku je taj što me je zanimalo kako funkcioniše svet koji me okružuje.”

Marjan Stankov, apsolvent

“Razlog zbog koga sam upisao fiziku je u tome što nakon završetka studija imam dosta mogućnosti za dalji intelektualni razvoj.”

Dušan Milojević, apsolvent

“Kao neko ko je tokom dugog niza godina dominirao na domaćim i inostranim takmičenjima iz fizike, smatram da tako lepa nauka. kao što je fizika, ne zaslužuje da bude uskraćena za takav um kao što je moj.”

Vladan Pavlović, student na diplomskim studijama iz Opšte fizike.

“Fiziku sam upisao da bih vredno radeći na svom razvoju sazreo dovoljno da razumem delić mašine koji se zove univerzum”

Marko Rančić, student diplomskih studija


“Oduvek me je fascinirala veza matematike i fizike; na matematici učim jedan predivan jezik, dok na fizici učim kako da posredstvom tog jezika komuniciram sa suštastvom prirode.

Priroda vrvi od znakova koje fizika tumači da bi pronikla u njenu srž. Da bi uspela u svom naumu, fizika poziva u pomoć aparat i znakove matematike, koji onda, u rukama fizike postaju, kao što reče jedan poznati pisac -znaci znakova koji govore o stvarima-. Doista fascinantna veza…”

Aleksandar Cvetković, student na diplomskim studijama (Primenjena matematika, modul Matematika u fizici)

Studenti na Odseku za fiziku

Studenti u poseti CERN-u