Otvorena vrata Fizike (2016/17)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje Dan otvorenih vrata. Otvorena vrata se održavaju u saradnji sa Centrom za promociju nauke.

U okviru Otvorenih vrata, učenicima srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za fiziku, njegovi studijski programi i intelektualno-tehnički kapaciteti na kojima se bazira njihova realizacija.

Smatramo da mladi ljudi koji biraju svoj životni put treba da budu što bolje informisani o mogućnostima koje im se pružaju, kako bi doneli mudru odluku o nastavku svog školovanja.

Program Otvorenih vrata sadrži:

  1. Predavanja po vašem izboru, sa spiska predavanja koja su pripremili nastavici i saradnici Departmana (30 minuta)
  2. Boravak u laboratoriji i izrada laboratorijskih vežbi iz oblasti mehanike i termodinamike (45 minuta) i elektromagnetizma i optike (45 minuta).
  3. Obilazak laboratorija Departmana (fizika jonizovanih gasova, solarna energetika, astronomija, fizička elektronika …)

Dolazak učenika potrebno je obavezno najaviti bar nedelju dana ranije. Prilikom rada u laboratoriji neophodno je prisustvo predmetnog nastavnika učenika.

Termini organizovanja: Prema dogovoru sa zainteresovanima, sledećim danima 27.10, 29.10, 24.11, 26.11, 24.12. i 29.12.

Kontakt: fizika@pmf.ni.ac.rs

Predavanja i neke izabrane eksperimente moguće je realizovati i u vašoj školi.

Upravnik Departmana za fiziku
Ljubiša Nešić