Svakog proleća, pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), u periodu od oko mesec dana, naučni instituti i univerziteti širom sveta pozivaju učenike i njihove nastavnike da kroz celodnevni program manifestacije Masterclass neposredno iskuse realni istraživački život u jednoj od najatraktivnijih naučnih disciplina, fizike čestica. Ovi CERN-ovi međunarodni časovi pružaju priliku srednjoškolcima da na jedan dan postanu fizičari elementarnih čestica i da analiziraju realne podatke sakupljene u eksperimentima na CERN-ovom Velikom hadronskom sudaraču LHC. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 200 naučnih institucija aktivno učestvovati oko 13.000 učenika srednjih škola iz 52 zemalje širom sveta.

U Srbiji se međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics” organizuje već osmi put, a ovo je druga godina da se program održava u četiri grada. Osim Beograda (4. marta), Novog Sada (6. marta), Kragujevca (16. marta), CERN Masterclass održava se i Nišu (17. marta).

Uvodna predavanja o teorijskim i eksperimentalnim aspektima rezultata izučavanja elementarnih čestica i njihovih interakcija održaće naši aktivni mladi istraživači od kojih je jedan broj za ovu priliku doputovao iz CERN-a.

Jedan od glavnih ciljeva programa Masterclass je približavanje fizike talentovanim i najuspešnijim đacima završne godine srednjih škola, posebno onima koji bi trebalo uskoro da se opredele za studije. Ovogodišnji međunarodni “Masterclass” će privući više od 13.000 učenika srednjih škola u preko 200 naučno obrazovnih institucija iz 52 zemalje širom sveta.

Ideja ovog popularnog obrazovnog programa koji se održava svake godine je da omogući učenicima da se bar u toku jednog dana bave pravim istraživačkim radom. Zato, “Masterclass” predstavlja jedinstvenu priliku najtalentovanijim učenicima da rade zajedno sa naučnicima i direktno se upoznaju sa najmodernijim istraživanjima u oblasti fizike čestica.

Više informacija o programu CERN Masterklas – Niš 2017

Više informacija o CERN Masterklasu u Srbiji možete naći na zvaničnom sajtu.