Једноставни огледи из физике

 1. Употреба динамометра
 2. Атвудова машина
 3. Галилејев жљеб
 4. Електричне и магнетне особине материјала
 5. Геометријска оптика на магнетној табли

Механика и термодинамика

 1. Одређивање убрзања земљине теже
 2. Одређивање густине течних и чврстих тела
 3. Одређивање брзине звука у ваздуху
 4. Одређивање константе површинског напона воде
 5. Одређивање коефицијента вискозности течности
 6. Одређивање специфичне топлотне капацитивности чврстих тела

Електромагнетизам и оптика

 1. Мерење једносмерне струје и напона у разгранатим колима. Примена дигиталних унимера.
 2. Експерименти са наизменичном струјом. Примена дигиталних осцилоскопа.
 3. Одређивање магнетног деловања електричне струје – поље соленоида.
 4. Одређивање индекса преламања воде и стакла тоталном рефлексијом.
 5. Одређивање таласне дужине светлости спектроскопом.
 6. Одређивање таласне дужине светлости помоћу Њутнових прстенова.

Изабрани огледи из области механичких осцилација

 1. Физичко клатно
 2. Торзионо клатно
 3. Амортизоване осцилације
 4. Принудне осцилације