“Sunce tone, zamire ovaj dan
Negde drugo ono novi život stvara;
Imati krila – moj je davni san,
Leteti s njima do noćnoga šara.
Divnog li sna pod okriljem noći

Ah, duhovna krila čovek tada ima
Telesna ne; božanstvo može poći.”

Gete (“Faust”)

Područja naših istraživanja su raznovrsna:

 • Fizika atoma i molekula
 • Fizika plazme
 • P-adika i adelična kvantna mehanika
 • Eksperimetalna fizika jonizovanih gasova
 • Nuklearna fizika i elementarne čestice
 • Nelinearna dinamika
 • Kvantna teorija
 • Automatika
 • Informatika
 • Fizika materijala
 • Fizika kondenzovanog stanja materije
 • Fizika tankih slojeva i solarna energetika
 • Astrofizika
 • Metodika nastave fizike

Spremni smo za nove izazove! Pridružite nam se!