Naša adresa:

Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet
Višegradska 33
P.O.B. 224
18001 Niš;

E-mail: fizika@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018/533-015/lokal 144 ili 143

Detalji vezani za upis mogu se dobiti u studentskoj službi PMF-a:

tel. 018/533-015/lokal 125