Aktivnosti nastavnika i saradnika na Odseku za fiziku:

 • Nastava
 • Naučno-istraživacki rad
 • Učešće na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR) iz Osnovnih, Integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i na projektima Tehnološkog razvoja. Departman je trenutno nosilac jednog projekta iz oblasti Osnovnih istraživanja i jednog iz programa Tehnološkog razvoja koje finansira MNTR.
 • Učešće u naučnim i organizacionim odborima naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
 • Učešće u komisiji za organizovanje takmičenja osnovaca i učešće u timu za Olimpijadu osnovaca iz prirodnih nauka.
 • Učešće na domaćim i međunarodnim skupovima
 • Učešće u organizaciji i radu Specijalnog odeljenja za fiziku.
 • Organizacija predavanja istraživača iz drugih institucija u zemlji i inostranstvu.
 • Saradnja sa velikim brojem institucija: CERN, Maks Plank Institut u Minhenu, Institut za teorijsku fiziku u Trstu (ICTP), Institut za fiziku u Zemunu, Vinča institut, Fizički fakultet u Beogradu, PMF u Kragujevcu, PMF u Novom Sadu,…

Međunarodna saradnja

 • Već dugi niz godina Departman ima redovnu saradnju sa ICTP (Trst, Italija), kroz Federation Agreement, i SEENET-MTP projekte PRJ-09 i NT-03, kao i sa CERN-om kroz ugovor sa SEENET-MTP kancelarijom i zajedničkim programom dodatnih doktorskih studija (partner u ovom programu je i Evropsko društvo fizičara).
 • Departman je realizovao bilateralan projekat u saradnji sa Ludvig Maksimilijan univerzitetom u Minhenu (Nemačka).
 • Značajan deo međunarodne saradnje Departmana je realizovan u okviru rada Kancelarije SEENET-MTP mreže, kroz posete istraživača iz inostranstva, posete čalanova Departmana fakultetima i institutima u inostranstvu i organizaciju mnogobrojnih međunarodnih naučnih skupova.