Chair of Theoretical Physics and Applications

Najnovije vesti

Šef katedre:

Članovi katedre

Kontakt

Katedra za teorijsku fiziku i primene
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet
Višegradska 33
P.O.B. 224
18001 Niš

E-mail: gorandj@junis.ni.ac.rs, infoKTFP@fizika.pmf.ni.ac.rs

Telefon: 018/274-660