U okviru razmene studenata, nekoliko naših studenata osnovnih i doktorskih studija boravilo je na Institutu Maks Plank u Minhenu. Isto tako, kod nas je boravio student sa Imperial Collage, Univerzitet u Londonu.

Studenti su redovni učesnici letnjih škola koje organizuje Centar za Teorijsku fiziku “Abdus Salam” u Trstu.

Studenti su saradnici u istraživačkom centru u Petnici.

Veliki broj studenata učestvuje u radu naučnih konferencija.

Poslednjih par godina studenti fizike imaju zapaženi doprinos na Festivalu “Nauk nije bauk”, koji organizuje Gimnazija Svetozar Marković u Nišu (pogledajte fotografije: 2010. god, 2011. god i 2012. god).

Šestoro naših studenata predstavljalo je Departman za fiziku na prošlogodišnjem Festivalu nauke u Beogradu, a dvojica su učestvovala u prezentaciji Astronomskog društva Alfa.

Bez studenata naša akcija pod nazivom “Otvorena vrata” bila bi nemoguća misija!

I konačno, naši studenti su uspešni učesnici u sportskim i naučnim aktivnostima na PRIMATIJADAMA (skupovima studenta Prirodno-matematičkih fakulteta Srbije).