Četvrtak, 4. april 2019

Amfiteatar

09:00-09:15 Registracija učesnika
09:15-09:30 Otvaranje
09:30-10:00 Fizika sila i čestica – (dr Dragoljub Dimitrijević)
10:00-10:30 Veliki hadronski sudarač (LHC) i eksperimenti (dr Lidija Živković)

10:30-10:50 Pauza

10:50-11:35 Virtuelna poseta ATLAS eksperimentu (dr N. Ilić, dr Jelena Jovićević)
11:35-12:00 30 godina World Wide Web @CERN (dr Milan Milošević)

12:00-13:15 Pauza

Računarska učionica br. 5

13:15-15:25 Identifikacija čestica u sudaračima
13:15-13:40 Instrukcije za vežbe
13:40-15:10 Vežbe: Obrada podataka eksperimenta ATLAS (L. Živković, P. Milenović, J. Aleksić, D. Delibašić, Đ. Milanović, J. Savić, J. Stanimirović, D. Mitrović, M. Simić, M. Perić, T. Novaković, K. Bito, M. Vujović i S. Petković)
15:10-15:25 Prikupljanje rezultata

15:25-15:45 Pauza

Amfiteatar

15:45-16:00 Diskusija rezultata
16:00-17:00 Analiza rezultata putem video konferencije sa CERN-om
17:00-17:15 Zatvaranje