U periodu od 11. februara do 27. marta 2021. godine pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) održaće se 17. međunarodni program “MasterClasses – Hands on Particle Physics” (MC2021). U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 225 naučnih institucija aktivno učestvovati oko 13000 učenika srednjih škola iz 60 zemlje širom sveta.

Ovogodišnji program MC2021 će u Srbiji biti organizovan u virtuelnom obliku u vremenu od 09.30 do 17.00 časova:

  • 19. marta od strane Departmana za fiziku Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za fiziku Univerziteta u Kragujevcu,
  • 23. marta od strane Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Departmana za fiziku Univerziteta u Nišu.

Prvi deo programa obuhvata uvodna izlaganja o teorijskim i eksperimentalnim aspektima elementarnih čestica i njihovih interakcija. Drugi deo programa se sastoji od vežbi koje uključuju analizu podataka i identifikaciju čestica na osnovu eksperimentalnih događaja evidentiranih na eksperimenatima u CERN-u.

Na kraju dana, učesnici će imati priliku da učestvuju u video-konferenciji sa naučnicima iz CERN-a i učesnicima ovog programa iz ostalih instituta i univerziteta iz nekoliko zemalja širom sveta kod kojih se istog dana organizuje MC2021.

Ovom prilikom molimo profesore fizike da o programu MC2021 informišu sve učenike posebno zainteresovane za fiziku i da ih zamole da se prijave za ovaj program. Prijavu za učešće učenici mogu popuniti online na web stranici programa (u delu za registraciju): 

http://cern.ch/serbia/masterclass/

Prijavu za program je potrebno popuniti do srede 17. marta 2021. godine za učešće u programu koji organizuju institucije iz Novog Sada i Kragujevca, odnosno do petka 19. marta 2021. godine za učešće u programu koji organizuju institucije iz Beograda i Niša.

Studenti koji budu pozvani da učestvuju u ovom programu će blagovremeno biti obavešteni o tehničkim detaljima u vezi sa virtuelnim pristupom ovom programu.

Dopuna (22. mart): Objavljena je lista učesnika za CERN Masterclass u Nišu!