Dani Vinče – otvorena vrata

U institutu “Vinča”, u Beogradu, će 10. i 11. maja biti održani Dani Vinče – otvorena vrata.

Pogledajte program predavanja, obilazaka i eksperimenata:

Predavanja

 • Aleksandra Stanković „Genetska informacija u predikciji i prevenciji bolesti“
 • Mojca Stojiljković „Uticaj ishrane na razvoj meta- boličkog sindroma“
 • Branislava Gemović i Nevena Veljković „Kompjuteri i biologija: Otkriće novih lekova“
 • Slađana Meseldžija „Analiza Ramanskih spektara parafinskih preparata tumora mozga“
 • Marija Petrović „Svetlost u medicini“
 • Danijela Aranđić „Zračenje je naše prirodno okruženje“
 • Predstavljanje „Vinčinog“ Centra za permanentno obrazovanje

Obilasci

 • Aleksandar Devečerski, Istorija i sadašnje aktivnosti Laboratorije za materijale
 • Radmila Lučić, Biblioteka Vinče
 • Dušan Nikezić, Računarska tehnika
 • Vojislav Spasojević, Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije
 • Aleksandar Dobrosavljević, Laboratorija za fiziku – akcelerator

Posteri

 • Ivan Smiljanić „Fizika visokih energija“
 • Aleksandra Nešić „Membrane na bazi amidovanog pektina i poli-itakonske kiseline“

Pokazni eksperimenti

 • Jelena Đorđević „Testovi ponašanja životinja“
 • Lela Korićanac „Uticaj različitih tipova zračenja i citostatika na maligno transformisane humane ćelije“
 • Milena Krajnović, Radoslav Davidović i Nina Petrović „Kancer“
 • Olja Stančić, Milan Popović i Tamara Đurić-Delić „Epidemiologija vaskularnih bolesti“
 • Tina Kamčeva, Maja Radisavljević i Iva Vukićević „Očajne domaćice – zanimljivi eksperimenti“
 • Miloš Nenadović „Jonska implantacija u kristalne i amorfne materijale“
 • Gvozden Tasić „Elektrolitičko dobijanje vodonika i njegova primena u gorivnim ćelijama“
 • Milovan Stojiljković „Atomska spektroskopija“
 • Maja Popović, Mirjana Novaković i Jelena Potočnik „Tanki slojevi“
 • Bojan Radak „Obrada materijala laserom“
 • Snežana Jovanović-Ćupić „Hepatitis tipa C“
 • Aleksandar Kandić „Metrologija radionuklida“
 • Katarina Ćirić „Apsorpcija vodonika u intermetalicima prelaznih metala“
 • Božidar Cekić „Hiperfine interakcije“