Kancelarija SEENET-MTP mreže (Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) je koordinaciono telo SEENET-MTP mreže. Mrežu trenutno čini 21 institucija iz 11 zemalja regiona, 14 partnerskih institucija širom sveta i preko 350 individualnih članova.

SEENET-MTP mreža je formirana odlukom svih učesnika incijalnog naučnog skupa BW2003 održanog avgusta 2003. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji PMF-a u Nišu uz podršku prof. dr Juliusa Vesa (Julius Wess).

Odluku o formiranju SEENET-MTP kancelarije doneli su članovi Izvršnog komiteta Mreže tokom naučnog skupa QM2005 novembra 2005. godine u Nišu.

Odluke da Kancelarija SEENET-MTP mreže sa privremenim sedištem u Nišu preraste u stalnu Kancelariju na PMF-u u Nišu i da je izvršni direktor Mreže ujedno i direktor Kancelarije donešene su na sednici Reprezentativnog komiteta Mreže tokom naučnog skupa SSSCP2009, aprila 2009. godine u Nišu.

Kancelarija SEENET-MTP mreže kao odeljenje Centra PMF-a za napredna istraživanja u prirodno-matematičkim naukama postoji od marta 2011. godine.

SEENET-MTP kancelarija:

  • Prof. dr Goran Đorđević, Departman za fiziku, izvršni direktor Mreže i Kancelarije
  • Dr Dragoljub Dimitrijević, Departman za fiziku, naučni sekretar SEENET-MTP kancelarije
  • Dr Milan Milošević, Departman za fiziku, sistem administrator SEENET-MTP Mreže
  • Marko Stojanović, Departman za fiziku
  • Prof. dr Jasmina Jeknić-Dugić, Departman za fiziku
  • Prof. dr Ljubiša Nešić, Departman za fiziku
  • Prof. dr Jelena Manojlović, Departman za matematiku
  • Prof. dr Perica Vasiljević, Departman za biologiju sa ekologijom
  • Dr Ninoslav Golubović, Departman za geografiju

Kancelarija Mreže je realizovala više od 20 međunarodnih projekata, organizovala 15 naučnih konferencija i škola, i bila suizdavač više od 10 monografija, tematskih zbornika i zbornika naučnih skupova, u saradnji sa CEI, CERN, DAAD, ICTP, UNESCO i Evropskim okvirnim programima.

Kontakt:

SEENET-MTP Kancelarija
Prirodno-matematički fakultet
Višegradska 33, 18 000 Niš
Srbija

office@seenet-mtp.info
+381 (0)18 274-660