Katalog akreditovanih seminara ZUOV (2016-2018)

Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018 objavljen je na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Departmanu za fiziku odobrena su dva programa: