Konkurs Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Knjević

Upravni odbor Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Konjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisuje konkurs za dodelu ukupno tri studentske stipendije, za studente akreditovanih osnovnih akademskih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i integrisanih master akademskih studija fizike, u Republici Srbiji, za školsku 2021/2022. godinu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 15.11.2021. godine do 15.12.2021. godine.

Više informacija o Stipendiji kao i potrebne dokumente za prijavu možete naći na zvaničnoj strani Fondacije.