• Istraživačka laboratorija za fiziku električnih gasnih pražnjenja i ostale istraživačke laboratorije
 • Laboratorija za astronomiju, astrofiziku i astrobiologiju
 • Laboratorija za eksperimentalne metode u fizici
 • Laboratorija za elektromagnetizam i optiku
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za fizička i tehnička merenja
 • Laboratorija za fiziku atoma i molekula
 • Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova
 • Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja materije
 • Laboratorija za fiziku površina i tankih slojeva
 • Laboratorija za kompjutersku fiziku
 • Laboratorija za mehaniku i termodinamiku
 • Laboratorija za meteorologiju
 • Laboratorija za metodiku nastave fizike
 • Laboratorija za metrologiju
 • Laboratorija za nuklearnu fiziku
 • Laboratorija za opšte kurseve fizike
 • Laboratorija za solarnu energetiku