“Mehaničke i električne oscilacije u nastavi”

U subotu, 3. decembra, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu održan je akreditovani seminar za nastavnike “Mehaničke i električne oscilacije”.

Pogledajte fotografije sa ovog seminara