Mini workshop “Kosmologija i strune 2016”

Kancelarija SEENET-MTP (Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) mreže,
na Prirodno-matematičkom fakultetu, organizuje mini radionicu

Kosmologija i strune 2016
2 – 5 novembar 2016

U radu radionice, osim nastavnika, saradnika i studenata Departmana za fiziku učestvovaće i gosti iz Srbije i inostranstva. Tokom četiri dana trajanja radionice biće prezentovan ICTP – SEENET-MTP projekat „Kosmologija, strune i inflacija“, CERN-SEENET PhD program, predstavljen Fakultet za fiziku u Sofiji kao 22 institucionalni ćlan Mreže i održana naučna predavanja o holografiji, anti de Siter prostorima u teoriji struna i tahionskoj inflaciji.

Poslednjeg dana rada mini workshop-a biće organizovan Okrugli sto o regionalnoj saradnji u obalsti teorijske fizike, i video konferencija sa učešćem većine institucija članica SEENET-MTP mreže.

Kompletan program možete videti na sajtu SEENET-MTP Mreže.

SEENET-MTP Kancelarija

Centar za napredna istraživanja
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Nišu