M27 – maglina Teg

Maglina Teg je planetarna maglina u sazvežđu Lisica. Nju je Mesije otkrio 1764. i opisao je kao ovalnu maglinu bez zvezda.

M27 je oblak gasa koji je ispustila umiruća zvezda masom slična Suncu. Ona verovatno ima karakterističan oblik prstena za planetarne magline, koji je nama nevidljiv. Razlog tome je što se iz naše perspektive vidi ekvatorska ravnina magline. M27 se od nas nalazi na udaljenosti od 1360 svetlosnih godina. Maglina ima prividne dimenzije od 8 lučnih minuta u dužini i 5.6 u širini.

Starost magline Teg procenjena je na 3 do 4 hiljade godina sa gornjom granicom od 14.6 hiljada godina. Brzina širenja gasa je 31km/s. Prema brzini širenja gasa, starost magline izračunata je na oko 10.7 hiljada godina.

Središnja zvezda M27 je beli patuljak sa prividnim sjajem od +13.5 magnituda. Temperatura belog patuljka je 85 hiljada K, njegova masa je 0.56 mase Sunca. Radijus ovog belog patuljka je 3 puta veći od radijusa Zemlje, dok je prosečan radijus belog patuljka jednak radijusu Zemlje.

Prividni sjaj magline je magnitude +7.5, dok je stvarni sjaj magline oko 150 puta veći od sjaja Sunca. Većina svetlosti je emitovana u samo jednoj liniji spektra talasne dužine 500.7 nm, koja je izražena kod svih planetarnih maglina. M27 je moguće uočiti dvogledom veličine 10×50 pa nadalje. Uprkos velikom prividnom sjaju, maglina je mala pa je potrebno veće uvećanje kako bi se uočili detalji. Teleskopima se bez problema može uočiti središnje telo magline oblika pojedene jabuke. Većim teleskopom se može uočiti spoljašnji omotač magline.

Naslovna fotografija: Maglina Teg. Izvor: NASA Apod (Joe & Gail Metcalf, Adam Block, NOAO, AURA, NSF).

Related posts

Leave a Comment