“Nukleosinteza”

Prezentacija sa predavanja dr Dragoljuba Dimitrijevića (Departman za fiziku, PMF Niš) održanog u okviru Otvorenih vrata Departmana.