Odsek za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu trenutno čini 29-oro nastavnika i saradnika:

  • 21 doktora nauka (9 redovnih profesora, 5 vanredna profesora, 7 docenata)
  • 4 magistra (asistenta) i 2 diplomirana fizičara (asistenta)
  • 4 istraživača saradnika (doktoranata)

O našim laboratorijama se stara i nesebično pomaže u nastavi troje saradnika u laboratoriji sa visokom ili višom stručnom spremom.

Naš kadar pokriva i kurseve iz fizike na ostalim Odsecima PMF-a.

Nastojimo da uhvatimo priključak sa svetom i reformišemo studije, približavajući ih studentima, zahtevima našeg društva i savremenim tendencijama u fizici. Zato smo spremni da svaku korisnu ideju razmotrimo i zajedno sa studentima ostvarimo.

Značajne aktivnosti Odseka su rad sa specijalizovanim odeljenjem za fiziku u Gimnaziji ”Svetozar Marković’‘ u Nišu, aktivnosti u okviru Astronomskog društva  ”Alfa” i aktivnosti u oviru SEENET-MTP mreže.

Na odseku su formirane dve katedre: Katedra za teorijsku fiziku i Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku i Centar za fiziku koji se sastoji od dva odeljenja – Odeljenje za teorijsku i Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku.