Obaveštenje o pripremnoj nastavi

Termini održavanja pripremne nastave:

  • 4. jun 2011. (11.00 – 15.00)
  • 11. jun 2011. (10.00 – 14.00)
  • 16. jun 2011. (10.00 – 14.00)

Broj časova: 12

Cena: 2.880 dinara (uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 poziv na broj 25411206)

Informacije:

  • 018 533 015 lokal 125 (Studentska služba Fakulteta)
  • 018 533 015 lokal 143 ili 144 (Odsek za fiziku)
  • e-mail: fizika@pmf.ni.ac.rs

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata: Najkasnije do 30. maja 2011.

Program pripremne nastave:

  • 4. jun 2011, Mehanika. Termodinamika, Ljiljana Stevanović
  • 11. jun 2011, Elektromagnetizam. Optika, Saša Gocić
  • 16. jun 2011, Atomska fizika. Nuklearna fizika. Kvantna mehanika, Nenad Milojević