Postavka 1 – Mehanika

 • Stojeći talasi u ravni – Hladnijeve figure
 • Loptica koja levitira – Bernulijev princip
 • Dekartov gnjurac
 • Arhimedovo vedro
 • Kretanje dvojne kupe uz i niz strmu ravan.
 • Slobodni pad

Postavka 2 – Talasna optika Priručna sredstva kao difrakcione rešetke

 • Kompakt disk kao refleksiona difrakciona rešetka
 • DVD kao transmisiona rešetka
 • Metalni lenjir kao refleksiona difrakciona rešetka

Postavka 3 – Geometrijska optika

 • Totalna refleksija – staklo/voda
 • Prinicip rada optičkog vlakna – putanja laserske svetlosti kroz mlaz vode
 • Model oka I njegovih nedostataka

Postavka 4 – Elektricitet I magnetizam

 • Elektroskop
 • Elektromagnetna indukcija
 • Generatori struje
 • Solarna energetika