Демонстрационе поставке

Поставка 1 – Механика

 • Стојећи таласи у равни – Хладнијеве фигуре
 • Лоптица која левитира – Бернулијев принцип
 • Декартов гњурац
 • Архимедово ведро
 • Кретање двојне купе уз и низ стрму раван.
 • Слободни пад

Поставка 2 – Таласна оптика Приручна средства као дифракционе решетке

 • Компакт диск као рефлексиона дифракциона решетка
 • ДВД као трансмисиона решетка
 • Метални лењир као рефлексиона дифракциона решетка

Поставка 3 – Геометријска оптика

 • Тотална рефлексија – стакло/вода
 • Приницип рада оптичког влакна – путања ласерске светлости кроз млаз воде
 • Модел ока И његових недостатака

Поставка 4 – Електрицитет И магнетизам

 • Електроскоп
 • Електромагнетна индукција
 • Генератори струје
 • Соларна енергетика