Jednostavni ogledi iz fizike

 1. Upotreba dinamometra
 2. Atvudova mašina
 3. Galilejev žljeb
 4. Električne i magnetne osobine materijala
 5. Geometrijska optika na magnetnoj tabli

Mehanika i termodinamika

 1. Određivanje ubrzanja zemljine teže
 2. Određivanje gustine tečnih i čvrstih tela
 3. Određivanje brzine zvuka u vazduhu
 4. Određivanje konstante površinskog napona vode
 5. Određivanje koeficijenta viskoznosti tečnosti
 6. Određivanje specifične toplotne kapacitivnosti čvrstih tela

Elektromagnetizam i optika

 1. Merenje jednosmerne struje i napona u razgranatim kolima. Primena digitalnih unimera.
 2. Eksperimenti sa naizmeničnom strujom. Primena digitalnih osciloskopa.
 3. Određivanje magnetnog delovanja električne struje – polje solenoida.
 4. Određivanje indeksa prelamanja vode i stakla totalnom refleksijom.
 5. Određivanje talasne dužine svetlosti spektroskopom.
 6. Određivanje talasne dužine svetlosti pomoću Njutnovih prstenova.

Izabrani ogledi iz oblasti mehaničkih oscilacija

 1. Fizičko klatno
 2. Torziono klatno
 3. Amortizovane oscilacije
 4. Prinudne oscilacije