Предавач: Александар Јовановић

У данашње време ретко ко бар једном у животу није играо видео игрe. Међутим, мало ко размишља о томе да у основи сваке видео игре стоји физика. Било да се ради о Понгу, вожњи или „пуцачини“ из првог лица примена физичких модела за одређивање путањe и брзинe лоптице, аутомобила или метка, као и њихове интеракције са околином је неизбежна. У овом предавању ће бити дато кратко излагање историјата видео игара и еволуције сложености физичких модела примењених у њима. Циљ је да ђаци буду упознати са основним физичким принципима који се срећу у видео играма.

Кључне речи: рачунарска (компјутерска) физика, механика, видео игре.

Ниво излагања: предавање је могуће прилагодити ученицима свих нивоа образовања