Предавач: Ана Манчић

Нуклеарна фузија је процес спајања лакших атома у теже праћен ослобађањем (велике) количине енергије. Фузија је извор енергије Сунца. Овај процес је тешко контролисати у лабораторијским и индустријским условима јер су за њено одржавање потребни екстремни услови: висок притисак и температура; материја се преводи у стање плазме. Основни проблем који се јавља је проблем одржавања (конфинирања) плазме довољно дуго док не почне фузиони процес. Два основна метода за одржавање плазме су: магнетно конфинирање и инерцијално (ласерско) конфинирање, које је и предмет овог предавања.

Кључне речи: нуклеарна фузија, ласер, плазма

Ниво изагања: СШ