Predavač: Ana Mančić

Nuklearna fuzija je proces spajanja lakših atoma u teže praćen oslobađanjem (velike) količine energije. Fuzija je izvor energije Sunca. Ovaj proces je teško kontrolisati u laboratorijskim i industrijskim uslovima jer su za njeno održavanje potrebni ekstremni uslovi: visok pritisak i temperatura; materija se prevodi u stanje plazme. Osnovni problem koji se javlja je problem održavanja (konfiniranja) plazme dovoljno dugo dok ne počne fuzioni proces. Dva osnovna metoda za održavanje plazme su: magnetno konfiniranje i inercijalno (lasersko) konfiniranje, koje je i predmet ovog predavanja.

Ključne reči: nuklearna fuzija, laser, plazma

Nivo izaganja: