Predavač: Biljana Samardžić

U poslednje vreme, modeliranje je postalo veoma značajno zbog složenosti modernih industrijskih procesa. U industriji se sve više primenjuje računarska simulacija kao jedan od najvažnijih alata u projektovanju i razvoju različitih sistema. Kao alat u fazi projektovanja MATLAB/Simulink je postao standard i gotovo nezamenljiv jer je veoma prilagodljiv različitim primenama i odlikuje ga visoka tačnost modeliranja i simulacije. Primena MATLAB-SIMULINK-a biće objašnjena na primerima modeliranja i simulacije električnih sistema.