Предавач: Дејан Алексић

Arduino платформа нуди идеално окружење за упознавање са основама примене и програмирања микроконтролера. Предавање има за циљ да на једноставан и забаван начин уведе слушаоце у свет микрокотролера кроз низ интересантних примера. Слушаоци ће, најпре, сазнати како да набаве Arduino и инсталирају софтверско окружење за његово програмирање а затим ће се кроз неколико једноставних практичних примера упознати са основама програмирања самог Arduinа. Предавање је богато илустровано врло занимљивим примерима примене Arduinа почев од контроле осветљаја обичне LE диоде па до управљања различитим врстама робота.

Кључне речи: Arduino, микроконтролери, програмски језик C за микроконтролере, програмирање робота.

Ниво изагања: СШ