Predavač: Dragan Gajić

Astronomija je nastala pod okriljem astrologije, ali astronomi astrologiju ne tretiraju čak ni kao pseudo nauku. Naučna argumentacija pokazuje da se astrološka predviđanja jedna od najdugotrajnijih obmana u istoriji civilizacije. Bez obzira na ovakvu diskreditaciju, s obzirom na društveni kontekst, astrologija u savremenom svetu ipak opstaje i zadatak nauke, između ostalog, treba da ukaže na svu besmislenost ovakve ljudske aktivnosti.

Ključne reči: astrologija, astronomski argumenti protiv astrologije, društveni i psihološki kontekst astrologije

Nivo izaganja: predavanje je moguće prilagoditi učenicima svih nivoa obrazovanja