Predavač: Dragan Gajić

Voda je ključna supstanca za nastanak, ravvoj i opstanak života bilo gde u svemiru. Suprotno ranijim pretpostavkama, novija istraživanja ukazuju da se ona sreće na kosmičkim objektima u Sunčevom sistemu za koje se mislilo da su potpuno bez vode. Ona je prisutna na planetama i njihovim satelitima, kometama, asterodima, što budi nadu da život u svemiru nije tako retka pojava.

Ključne reči: voda, prisustvo vode u Sunčevom sistemu i svemiru

Nivo izaganja: predavanje je moguće prilagoditi učenicima svih nivoa obrazovanja