Предавач: Драгољуб Д. Димитријевић

Свемир је у току своје еволуције пролазио кроз неколико занимљивих периода, који се са мање или више успеха могу описати на задовољавајући начин. За почетак, може се говорити о периодима које студенти физике на Департману за физику у Нишу детаљније изучавају на предметима Космологија и Физика елементарних честица. То су периоди у раној и веома раној еволуцији Свемира, тј. период стварања првих језгара (тзв. нуклеосинтеза) и период убрзаног ширења (тзв. космолошка инфлација). Везано за нуклеосинтезу, занимљива је важећа теорија о томе како су неутрони „преживели“ овај период и зашто су неутрини толико битни. Поред тога, иако прилично добро разумемо само 5% састава материје у Свемиру, увек је интересантно говорити и о преосталих 95% материје (тзв. тамне компоненте Свемира).

Кључне речи: космологија, физика честица.

Ниво излагања: за ученике (и наставнике) средњих школа