Predavač: Lazar Radenković

Mladi gimnazijalac je nakon napornih časova u školi otišao u teratanu. Planirao je da radi sa istim težinama kao i na prošom treningu, pa je na šipku nanizao tegove i pokušao da je podigne. Na njegovo veliko iznenađenje, nije uspeo da podigne šipku koju je na prošlom treningu podigao! Dva treninga, ista ukupna masa tegova, drugačiji ishod – kako je to moguće?

Nakon puno razmišljanja, jedino što je uspeo da shvati je da čak i u teratani ne može da pobegne od fizike. Upitao je nastavnika za objašnjenje. Evo šta je on odgovorio…

Nivo izlaganja: Učenici srednje škole kojima je poznata obast Dinamika rotacionog kretanja, koja se izučava u prvom razredu srednje škole.

Ključne reči: tegovi, powerlifting, moment sile, krak sile, centar mase.