Predavač: Ljubiša Nešić

Fizika kao bazična prirodna nauka prožima celokupnu prirodu i sve procese u njoj. Direktna posledica toga je da je ugrađena u sve civilizacijske tekovine. Fizika je danas u velikoj meri zastupljena u književnim delima, filmovima, kompjuterskim igrama. U predavanju se, pre svega sa aspekta fizike, analizira jedno od najpoznatijih dela svetske književnosti Guliverova putovanja Džonatana Svifta. Delo je satira – obično se misli usmerena samo na tadašnje socijalne prilike u Engleskoj. Akcenat izlaganja je na razmatranju Guliverovih putovanja sa stanovišta fizike. Na primer, primena zakona skaliranja na Gulivera, Liliputance i Brobdingnežane dovodi do zaključka da Guliver nije mogao da čuje šta oni govore jer su jedni svojim glasovnim aparatom emitovali ultrazvuk a drugi infrazvuk.

Ključne reči: zvuk, govor, ultrazvuk, infrazvuk, književnost, Guliver

Nivo izlaganja: osnovna i srednja škola