Предавач: Љубиша Нешић

Физика као базична природна наука прожима целокупну природу и све процесе у њој. Директна последица тога је да је уграђена у све цивилизацијске тековине. Физика је данас у великој мери заступљена у књижевним делима, филмовима, компјутерским играма. У предавању се, пре свега са аспекта физике, анализира једно од најпознатијих дела светске књижевности Гуливерова путовања Џонатана Свифта. Дело је сатира – обично се мисли усмерена само на тадашње социјалне прилике у Енглеској. Акценат излагања је на разматрању Гуливерових путовања са становишта физике. На пример, примена закона скалирања на Гуливера, Лилипутанце и Бробдингнежане доводи до закључка да Гуливер није могао да чује шта они говоре јер су једни својим гласовним апаратом емитовали ултразвук а други инфразвук.

Кључне речи: звук, говор, ултразвук, инфразвук, књижевност, Гуливер

Ниво излагања: основна и средња школа