Predavač: Goran S. Đorđević

Neutrino, preciznije neutrini su elementarne čestice koje od svog postuliranja – teorijskog previđanja (Volfgang Pauli 1931.), preko prve detekcije (Frederik Rejns 1956.) i mnogobrojnih otkrića nakon toga, zauzimaju posebno mesto u Standardnom modelu elementarnih čestica.

Dodela Nobelove nagrade za fiziku za 2015, godinu, Takaki Kadžita (rukovodilac kolaboracije Super-Kamiokande, Japan) i Artur Makdonald (rukovodilac kolaboracije Sadberi neutrino ospervatorija, Kanada) za otkriće oscilacija neutrina i dokaz da ove čestice imaju masu, je povod za ovo predavanje.

Istorijski pregled otkrića neutrina, njihovo mesto u ravoju fizike čestica, korišćena aparatura i samo otkriće mase neutrina, kao i otvorena pitanja i perspektive istraživanja ovih i danje veoma zagonetnih čestica, osnovni su sadržaj predavanja.

Ključne reči: Neutrini, elementarne čestice.

Nivo izaganja: Primeren.