Предавач: Данило Делибашић

Алберт Ајнштајн је 1916. године, на основу своје Опште теорије релативности, предвидео постојање гравитационих таласа – зрачења које емитују масивна тела, налик електромагнетном зрачењу које емитују наелектрисана тела. Гравитациони таласи не могу да постоје у оквирима Њутнове теорије гравитације, с обзиром да се она базира на претпоставци да се дејство гравитације преноси тренутно.

Готово стотину година касније, 14. септембра 2015. године, гравитациони таласи су први пут опажени од стране LIGO и Virgo научних колаборација. Опажени гравитациони таласи су настали као резултат спајања две црне рупе, које се одиграло пре 1.3 милијарде година.

Због одлучујућег доприноса развоју LIGO детектора и саме детекције гравитационих таласа, Нобелов комитет за физику је доделио Рејнеру Вајсу (Rainer Weiss), Кипу Торну (Kip Thorne) и Берију Беришу (Berry Barish) Нобелову награду за физику за 2017. годину.

Кључне речи: гравитациони таласи, општа теорија релативности, LIGO, Virgo

Ниво излагања: СШ