Predavač: Danilo Delibašić

Albert Ajnštajn je 1916. godine, na osnovu svoje Opšte teorije relativnosti, predvideo postojanje gravitacionih talasa – zračenja koje emituju masivna tela, nalik elektromagnetnom zračenju koje emituju naelektrisana tela. Gravitacioni talasi ne mogu da postoje u okvirima Njutnove teorije gravitacije, s obzirom da se ona bazira na pretpostavci da se dejstvo gravitacije prenosi trenutno.

Gotovo stotinu godina kasnije, 14. septembra 2015. godine, gravitacioni talasi su prvi put opaženi od strane LIGO i Virgo naučnih kolaboracija. Opaženi gravitacioni talasi su nastali kao rezultat spajanja dve crne rupe, koje se odigralo pre 1.3 milijarde godina.

Zbog odlučujućeg doprinosa razvoju LIGO detektora i same detekcije gravitacionih talasa, Nobelov komitet za fiziku je dodelio Rejneru Vajsu (Rainer Weiss), Kipu Tornu (Kip Thorne) i Beriju Berišu (Berry Barish) Nobelovu nagradu za fiziku za 2017. godinu.

Ključne reči: gravitacioni talasi, opšta teorija relativnosti, LIGO, Virgo

Nivo izlaganja: