Предавач: Иван Манчев

Биће скренута пажња на неке детаље у задацима на којима се обично не поклања довољна пажња у редовној настави. Задаци биће селектовани по областима. Већина задатака се односи на градиво из основне школе.