Predavač: Ivan Mančev

Biće skrenuta pažnja na neke detalje u zadacima na kojima se obično ne poklanja dovoljna pažnja u redovnoj nastavi. Zadaci biće selektovani po oblastima. Većina zadataka se odnosi na gradivo iz osnovne škole.