Predavač: Jasmina Jeknić-Dugić

Pojam nanotehnologije. Predmet proučavanja nanotehnologije. Koje naučne discipline ona obuhvata. Gde i kako se nanotehnologija primenjuje. Kakva je uloga fizike u razumevanju i razvoju nonatohnologije? Perspektive nanotehnologije.

Ključne reči: Nanotehnologija, fizika, perespektive

Nivo izaganja: OŠ, SŠ, moguće je prilagođavanje učenicima svih nivoa obrazovanja