Предавач: Никола Филиповић

Познато нам је да је брзина светлости највећа могућа брзина којом честице у природи могу да се крећу. Светлост се креће толико брзо да у трептају ока доспева са једног краја града на други, са једног планинског врха на други, са авиона који лети на ноћном небу или сателита који орбитира око Земље до нас. Међутим, уколико светлост посебних карактеристика пропустимо кроз такође врло специфичне материјале, можемо је успорити толико да бисмо били у стању да је престигнемо нешто јачим спринтом! Како је ово могуће, какве карактеристике морају имати поменути материјали, као и које су све могуће примене успоравања светлости, нека су од питања на која ће ово предавање покушати да да одговор.

Кључне речи: брзина светлости, електромагнетно индукована транспарентност, квантна оптика, нелинеарна оптика

Ниво излагања: СШ