Предавач: Милан Милошевић

Растојање до звезда, галаксија и других објеката у свемиру вероватно је једно од назначајнијих питања у астрономији. Током историје ове науке многа значајна открића била су повезана управо са новим методама мерења растојања. Пре много векова људи су почели да премеравају свемир мерењем димензија наше планете а данас са великом тачношћу можемо да меримо растојања до најудаљенијих галаксија. На овом предавању сазнаћете које методе астрономи користе да би измерили растојања у свемиру и на који начин та измерена растојања утичу на наше разумевање света у коме живимо.

Кључне речи: мерење, растојање, свемир, звезде, галаксије

Ниво излагађа: основна или средња школа