Predavač: Milan Milošević

Rastojanje do zvezda, galaksija i drugih objekata u svemiru verovatno je jedno od naznačajnijih pitanja u astronomiji. Tokom istorije ove nauke mnoga značajna otkrića bila su povezana upravo sa novim metodama merenja rastojanja. Pre mnogo vekova ljudi su počeli da premeravaju svemir merenjem dimenzija naše planete a danas sa velikom tačnošću možemo da merimo rastojanja do najudaljenijih galaksija. Na ovom predavanju saznaćete koje metode astronomi koriste da bi izmerili rastojanja u svemiru i na koji način ta izmerena rastojanja utiču na naše razumevanje sveta u kome živimo.

Ključne reči: merenje, rastojanje, svemir, zvezde, galaksije

Nivo izlagađa: osnovna ili srednja škola