Предавач: Љиљана Костић

Када се осврнете око себе да ли негде видите кристале? Они су ту, свуда око нас! Биће приказани основни типови кристалних структура, као и њихови различити облици. Биће објашњена разлика између монокристала и поликристала, како они расту, које су њихове особине и где се примењују. Да ли сте чули за квазикристале?

Кључне речи: кристална структура, монокристал, поликристал, квазикристал

Ниво изагања: предавање је могуће прилагодити ученицима свих нивоа образовања