Predavač: Ljiljana Kostić

Kada se osvrnete oko sebe da li negde vidite kristale? Oni su tu, svuda oko nas! Biće prikazani osnovni tipovi kristalnih struktura, kao i njihovi različiti oblici. Biće objašnjena razlika između monokristala i polikristala, kako oni rastu, koje su njihove osobine i gde se primenjuju. Da li ste čuli za kvazikristale?

Ključne reči: kristalna struktura, monokristal, polikristal, kvazikristal

Nivo izaganja: predavanje je moguće prilagoditi učenicima svih nivoa obrazovanja