Предавач: Љиљана Стевановић

Промена стања атома услед интеракције са ласерским пољима и објашњење „обучених” стања. Шта се дешава када се атом налази у светлом стању, а шта када је у тамном стању? Зашто атом не апсорбује резонантно ласерско зрачење ако је присутан други ласер?

Кључне речи: атом, ласер, обучено стање, светло стање, тамно стање

Ниво изагања: СШ